Verklaring betreffende toegankelijkheid

JETVILLAS INMOBILIARIA S.L. zet zich in om haar website toegankelijk te maken in overeenstemming met Koninklijk Besluit 1112/2018 van 7 september betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van de overheid.
Deze verklaring betreffende toegankelijkheid is van toepassing op de website jetconstruction.com:

Status van naleving
Deze website is gedeeltelijk in overeenstemming met KB 1112/2018 vanwege de uitzonderingen en de niet-naleving van de aspecten die in het volgende punt worden genoemd.

Niet-toegankelijke inhoud
De onderstaande inhoud is niet toegankelijk om de volgende redenen:

Niet-naleving van KB 1112/2018

Er kunnen zich incidentele codeerfouten voordoen op een webpagina. [4.1.1 Verwerking]

Sommige componenten van de gebruikersinterface zijn mogelijk niet correct gelabeld. [4.1.2 Naam, functie, waarde]

Onevenredige belasting

Niet van toepassing.

Opstellen van deze verklaring betreffende toegankelijkheid
Deze verklaring is opgesteld op 6 maart 2023.

De gebruikte methode voor het opstellen van de verklaring is een zelfevaluatie door de eigen organisatie.

Opmerkingen en contactgegevens
U kunt communiceren over toegankelijkheidsvereisten (artikel 10.2.a van KB 1112/2018), bijvoorbeeld:

melden van mogelijke niet-naleving door deze website
andere toegangsproblemen tot de inhoud melden
andere vragen of suggesties voor verbetering van de toegankelijkheid van de website indienen via het contactformulier op deze website.

Ga naar de inhoud