Tilgjengelighetserklæring

JETVILLAS INMOBILIARIA S.L. har forpliktet seg til å gjøre nettstedet sitt tilgjengelig, i samsvar med kongelig resolusjon 1112/2018 av 7. september om tilgjengelighet av offentlige nettsteder og applikasjoner for mobile enheter.
Denne tilgjengelighetserklæringen gjelder for nettstedet jetconstruction.com:

SAMSVARSSTATUS

Dette nettstedet er delvis i samsvar med RD 1112/2018 på grunn av unntakene og manglende samsvar med aspektene som er angitt i det følgende punktet.

IKKE-TILGJENGELIG INNHOLD

Innholdet nedenfor er ikke tilgjengelig på grunn av følgende:

Manglende samsvar med RD 1112/2018.

Det kan forekomme sporadiske feil i redigeringskoden på enkelte nettsider. [4.1.1 Behandling].

Det kan være noen komponenter i brukergrensesnittet som ikke er korrekt merket. [4.1.2 Navn, funksjon, verdi]

Uforholdsmessig stor belastning
Ikke aktuelt.

UTARBEIDELSE AV DENNE TILGJENGELIGHETSERKLÆRINGEN

Denne erklæringen ble utarbeidet den 6. mars 2023.

Metoden som er brukt for å utarbeide erklæringen, er en egenevaluering utført av etaten selv.

KOMMENTARER OG KONTAKTINFORMASJON

Du kan kommunisere om tilgjengelighetskrav (artikkel 10.2.a i RD 1112/2018), for eksempel

rapportere om mulig manglende overholdelse fra dette nettstedets side
rapportere andre vanskeligheter med å få tilgang til innholdet
stille andre spørsmål eller komme med forslag til forbedringer knyttet til nettstedets tilgjengelighet
via kontaktskjemaet på dette nettstedet.

Hopp rett ned til innholdet